Word details

Word: maAa baAdmaAa baAD   مـَع َ بـَعض
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: adverb
Thesaurus:qualities: inclusion
Usage: regularly

Forms

maAa baAdmaAa baAD  مـَع َ بـَعض

Meanings

ENtogethertogether adverb

Similar words

EGmaAa baAdmaAa baAD adverb مـَع َ بـَعض
MSAala baAdAalY baAD preposition عـَلى بـَعض
MStaebiAtaebiA verb تا َبـِع
EGmuAboodmuAbwd noun مـُعبود
MSmaAbadmaAbad noun مـَعبـَد