Word details

Word: 'aAadqaAad  قـَعـَد
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: intransitive verb
Thesaurus:movement: stand/stay/wait
Usage: daily

Forms

'aAadqaAad p قـَعـَد
yu'AadyuqAad imp يـُقعـَد

Meanings

ENstaystay noun

Similar words

EG'aAadqaAad verb قـَعـَد
EG'aAadqaAad intransitive verb قـَعـَد
MSwi'iAwiqiA intransitive verb و ِقـِع
MSAaddAadd verb عـَدّ
MS'inqaadiicnQaad verb إنقا َد