Word details

Word: 'ambeer surAaaacmbyr surAaö  أمبير سـُرعـَة
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:transport: cars
Usage: occasionally

Forms

'ambeer surAaaacmbyr surAaö m أمبير سـُرعـَة

Meanings

ENspeedometerspeedometer noun

Similar words

EG'ambeer surAaaacmbyr surAaö noun أمبير سـُرعـَة
MS'imbiratooriyyaiicmbiraTwriyyaö noun إمبـِر َطور ِييـَة
EGAarabiyya karrwAarabiyyaö karrw noun عـَر َبـِييـَة كـَرّو
MSkumbyootarkumbywtar noun كـُمبيوتـَر
MSAu'baseegaaraAuqb sygaaraö noun عـُقب سيجا َر َة