Word details

Word: zaAfarraanzaAfarraan  ز َعفـَرّا َن
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:food: spices
Usage: occasionally

Forms

zaAfarraanzaAfarraan m ز َعفـَرّا َن

Meanings

ENsaffronsaffron noun

Similar words

MSzaAfarraanzaAfarraan noun ز َعفـَرّا َن
MSfurnfurn noun فـُرن
MSfurnfurn noun فـُرن
MSguzaefanguzaefaeN adverb جـُزا َفاً َ
EGzawraanzawraan adjective ز َورا َن