Word details

Word: tibaaAaTibaaAaö  طـِبا َعـَة
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:communication: publication
Usage: daily

Forms

tibaaAaTibaaAaö m طـِبا َعـَة

Meanings

ENprintingprinting noun

Similar words

EGmakeenit tibaaAamaekyniö TibaaAaö noun ما َكينـِة طـِبا َعـَة
MStibaaAaTibaaAaö noun طـِبا َعـَة
MStabaATabaA noun طـَبـَع
MStibaeATibaeA adverb طـِبا َع
EGtabAuh haemiTabA-uh Haemy adjective طـَبع ُه حا َمي