Word details

Word: Aafa AanAafY Aan   عـَفى عـَن
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: verb
Thesaurus:character: peacemaking
Usage: occasionally

Forms

Aafa AanAafY Aan p عـَفى عـَن
yiAfi AanyiAfy Aan imp يـِعفي عـَن

Meanings

ENpardonpardon verb

Similar words

EGAafa AanAafY Aan verb عـَفى عـَن
EGAala 'innAalY iicnn conjunction عـَلى إنّ
MSAabbar AanAabbar Aan verb عـَبّـَر عـَن
EGbaAeed AanbaAyd Aan adverb بـَعيد عـَن
EG'ibaAdaAaniicbaAd Aan verb إبـَعد عـَن