Word details

Word: wi'iAwiqiA    و ِقـِع
Notes: irregular
Language: Modern Standard Arabic
Element: intransitive verb
Thesaurus:movement: up and down
Usage: daily

Forms

wi'iAwiqiA p و ِقـِع
yu'aAyuqaA imp يـُقـَع

Meanings

ENfall downfall down verb
ENfallfall verb

Similar words

MSwi'iAwiqiA intransitive verb و ِقـِع
EG'aAadqaAad verb قـَعـَد
EG'aAadqaAad intransitive verb قـَعـَد
MS'a'laAaacqlaA verb أقلـَع
EGsa''aAsaqqaA verb سـَقّـَع