Word details

Word: baAdbaAD   بـَعض
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: pronoun
Thesaurus:people: people
Usage: daily

Forms

baAdbaAD  بـَعض

Meanings

ENeach othereach other pronoun
ENone anotherone another pronoun

Similar words

MSAala baAdAalY baAD preposition عـَلى بـَعض
EGganbabaAdganb baAD preposition جـَنب بـَعض
MSbaAdbaAD determinant بـَعض
EGmaAa baAdmaAa baAD adverb مـَع َ بـَعض
EGbaAdbaAD pronoun بـَعض