Word details

Word: 'echir maAaedeeKir maAaed  آخـِر مـَعا َد
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:activity: progress
Usage: regularly

Forms

'echir maAaedeeKir maAaed m آخـِر مـَعا َد

Meanings

ENdeadlinedeadline noun

Similar words

EG'echir maAaedeeKir maAaed noun آخـِر مـَعا َد
MSgheer maGyr maa conjunction غير ما
MSgheer maGyr maa conjunction غير ما
MSgheer muAtadGyr muAtad adjective غير مـُعتـَد
EGlagha maAaedlaGY maAaed verb لـَغى مـَعا َد