Word details

Word: mish kuwayismish kuwayis   مـِش كـُو َيـِس
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: adjective
Thesaurus:qualities: good
Usage: regularly

Forms

mish kuwayismish kuwayis s مـِش كـُو َيـِس

Meanings

ENbadbad adjective

Similar words

EGmish kuwayismish kuwayis adjective مـِش كـُو َيـِس
EGrabat kuwayisrabaT kuwayis verb ر َبـَط كـُو َيـِس
EGmishawwikmishawwik adjective مـِشـَوّ ِك
EGmushaekismushaekis noun مـُشا َكـِس
EGmish mitsaawimish mitsaawy noun مـِش مـِتسا َوي