Word details

Word: hakamHakam   حـَكـَم
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: verb
Thesaurus:society: law
Usage: regularly

Forms

hakamHakam p حـَكـَم
yuhkumyuHkum imp يـُحكـُم
haekimHaekim act حا َكـِم
mahkoommaHkwm pass مـَحكوم

Meanings

ENsentencesentence verb

Similar words

EGhakamHakam verb حـَكـَم
EGhakamHakam verb حـَكـَم
MShakkimHakkim verb حـَكّـِم
MSkawwimkawwim verb كـَوّ ِم
EGhakkHakk verb حـَكّ