Word details

Word: daAadaAY   د َعى
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: verb
Thesaurus:spirit: religion
Usage: regularly

Forms

daAadaAY p د َعى
yidaAiyidaAy imp يـِد َعي

Meanings

ENpraypray verb

Similar words

EGdaAadaAY verb د َعى
EGdaAadaAY verb د َعى
EG'iddaAaiicddaAY verb إدّ َعى
EG'iddi ba'sheeshiicddy baqshysh verb إدّي بـَقشيش
EG'idda sulfaiicddY sulfaö verb إدّى سـُلفـَة