Word details

Word: AafyaAaafyaö  عا َفيـَة
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:health: treatment
Usage: regularly

Forms

AafyaAaafyaö f عا َفيـَة

Meanings

ENhealthhealth noun

Similar words

EGAafyaAaafyaö noun عا َفيـَة
MSAaatifiAaaTify adjective عا َطـِفي
MSsaAaet 'idaafiyyasaeAaet iicD~aafiyyaö noun سا َعا َت إضا َفـِييـَة
EGAaeliAaely adjective عا َلي
MSdaefi'daefiyc adjective دا َفـِئ