Word details

Word: kuhhakuHHaö  كـُحّـَة
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:people: bodily functions
Usage: understood

Forms

kuhhakuHHaö f كـُحّـَة
kuhhaetkuHHaet pl كـُحّا َت

Meanings

ENcoughcough noun

Similar words

MSkuhhakuHHaö noun كـُحّـَة
MSnahaetnaHaet noun نـَحا َت
MSkaetibkaetib noun كا َتـِب
MSkaetibkaetib noun كا َتـِب
MSkatabkatab verb كـَتـَب