Word details

Word: AaboodiyaAabwdiyaö  عـَبود ِيـَة
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:possessions: ownership
Usage: occasionally

Forms

AaboodiyaAabwdiyaö f عـَبود ِيـَة

Meanings

ENslaveryslavery noun

Similar words

EGAaboodiyaAabwdiyaö noun عـَبود ِيـَة
MSAamoodiAamwdy adjective عـَمودي
EG'abaAdiyyaaacbaAdiyyaö noun أبـَعد ِييـَة
MS'abgadiyyaaacbgadiyyaö noun أبجـَد ِييـَة
EG'ibtadaiicbtadY verb إبتـَدى