Word details

Word: lubaedlubaed  لـُبا َد
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:materials: clothing
Usage: obscure

Forms

lubaedlubaed m لـُبا َد

Meanings

ENfeltfelt noun

Similar words

EGlubaedlubaed noun لـُبا َد
EGmachtoobeen libaAdmaKTwbyn li-baAD adjective مـَخطوبين ل ِبـَعض
MSbad'abadaac verb بـَدأ
MSbaAdbaAd preposition بـَعد
EGbaAdakidabaAd kidaa adverb بـَعد كـِدا