Word details

Word: 'ataaAaacTaaA  أطا َع
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: verb
Thesaurus:influence: control
Usage: occasionally

Forms

'ataaAaacTaaA p أطا َع
yuteeAyuTyA imp يـُطيع

Meanings

ENobeyobey verb

Similar words

MS'ataaAaacTaaA verb أطا َع
MSdaaADaaA verb ضا َع
MSta'ta' widnuhTaycTayc widn-uh verb طـَئطـَئ و ِدن ُه
MStamaATamaA intransitive verb طـَمـَع
EGtaAnTaAn verb طـَعن