Word details

Word: muhtawayaetmuHtawayaet  مـُحتـَو َيا َت
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:communication: written
Usage: regularly

Forms

muhtawayaetmuHtawayaet m مـُحتـَو َيا َت

Meanings

EN(table of) contents(table of) contents noun

Similar words

MSmuhtawayaetmuHtawayaet noun مـُحتـَو َيا َت
EGmustawamustawY noun مـُستـَوى
MSmuhtagmuHtag noun مـُحتـَج
MShaawiyaHaawiyaö noun حا َو ِيـَة
MSmahmiyamaHmiyaö noun مـَحمـِيـَة