Word details

Word: maAyaarmaAyaar  مـَعيا َر
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:qualities: special
Usage: occasionally

Forms

maAyaarmaAyaar s مـَعيا َر
maAayeermaAaayyr pl مـَعا َيير

Meanings

ENnormnorm noun
ENstandardstandard noun

Similar words

MSmaAyaarmaAyaar noun مـَعيا َر
MSAaeyirAaeyir verb عا َيـِر
EGmuAayramuAaeyraö noun مـُعا َير َة
EGmuAayramuAaeyraö noun مـُعا َير َة
MSAaeyirAaeyir verb عا َيـِر