Word details

Word: 'iddAaiicddAaa  إدّعا
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:society: law
Usage: occasionally

Forms

'iddAaiicddAaa s إدّعا
'iddA'aaetiicddAaacaet pl إدّعأا َت

Meanings

ENallegationallegation noun

Similar words

EG'iddAaiicddAaa noun إدّعا
EG'idaa'aiicDaaCaö noun إضا َء َة
MSdaAaamadaAaamaö noun د َعا َمـَة
MS'idaenaiicdaenaö noun إدا َنـَة
MS'idaaraiicdaaraö noun إدا َر َة