Word details

Word: 'iAtida'iicAtidaaC  إعتـِدا َء
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:society: violence
Usage: understood

Forms

'iAtida'iicAtidaaC m إعتـِدا َء
'iAtida'aetiicAtidaaCaet pl إعتـِدا َءا َت

Meanings

ENassaultassault noun

Similar words

MS'iAtida'iicAtidaaC noun إعتـِدا َء
EG'iAatada AalaiicAatadaa AalY participle إعـَتـَدا َ عـَلى
EG'idaa'aiicDaaCaö noun إضا َء َة
EG'iAtaraafiicAtaraaf noun إعتـَرا َف
MSAaedaAaedaö noun عا َد َة