Word details

Word: faAasfaAas   فـَعـَس
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: verb
Thesaurus:change: shape
Usage: regularly

Forms

faAasfaAas p فـَعـَس
yifAasyifAas imp يـِفعـَس
faaAasfaaAas act فا َعـَس
mafAoosmafAws pass مـَفعوس

Meanings

ENsquashsquash verb
ENsquishsquish verb

Similar words

EGfaAasfaAas verb فـَعـَس
EGfaAasfaAaS verb فـَعـَص
EGwassaAwassaA verb و َسّـَع
EGwassaAwassaA verb و َسّـَع
EGmadfwaAmadfwaA adjective مـَدفو َع