Word details

Word: 'ieegaebiiicygaeby  إيجا َبي
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: adjective
Thesaurus:qualities: good
Usage: regularly

Forms

'ieegaebiiicygaeby m إيجا َبي
'ieegaebiyyaiicygaebiyyaö f إيجا َبـِييـَة
'ieegaebiyeeniicygaebiyyn pl إيجا َبـِيين

Meanings

ENpositivepositive adjective

Similar words

MS'ieegaebiiicygaeby adjective إيجا َبي
EGgaebigaeby noun جا َبي
MSAaegibAaegib participle عا َجـِب
MSAaraabAaraab noun عـَرا َب
EGAisaabiAiSaaby noun عـِصا َبي