Word details

Word: tabaAtabaA   تـَبـَع
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: verb
Thesaurus:influence: control
Usage: daily

Forms

tabaAtabaA p تـَبـَع
yitbaAyitbaA imp يـِتبـَع
taabaAtaabaA act تا َبـَع
matbooAmatbwA pass مـَتبوع

Meanings

ENfollowfollow verb

Similar words

MStabaAtabaA verb تـَبـَع
MStabaATabaA verb طـَبـَع
EG'ummaesh matbwaAqummaesh maTbwaA noun قـُمّا َش مـَطبو َع
MStabaATabaA verb طـَبـَع
EG'itbarraAiictbarraA verb إتبـَرّ َع