Word details

Word: maAradmaAraD  مـَعر َض
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:society: arts
Usage: occasionally

Forms

maAradmaAraD m مـَعر َض
maAaaridmaAaariD pl مـَعا َر ِض

Meanings

ENgallerygallery noun

Similar words

MSmuAaaridmuAaariD noun مـُعا َر ِض
MSmaAradmaAraD noun مـَعر َض
MSAaaridAaariD verb عا َر ِض
MSmaAradmaAraD noun مـَعر َض
MSmuAardamuAaarDaö noun مـُعا َرضـَة