Word details

Word: 'ibaAdaAaniicbaAd Aan   إبـَعد عـَن
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: verb
Thesaurus:movement: reasons for moving
Usage: daily

Forms

'ibaAdaAaniicbaAd Aan p إبـَعد عـَن
yibaAdaAanyibaAd Aan imp يـِبـَعد عـَن

Meanings

ENavoidavoid verb
ENstay away (from)stay away (from) verb

Similar words

EG'ibaAdaAaniicbaAd Aan verb إبـَعد عـَن
EGbaAeed AanbaAyd Aan adverb بـَعيد عـَن
EGbAad 'iznakbAad iicdhn-ak expression بعـَد إذن َك
MSbaedil maAabaedil maAa verb با َد ِل مـَعـَ
EG'abaAdaminaacbaAd min preposition أبـَعد مـِن