Word details

Word: tammim Aalatammim AalY   تـَمّـِم عـَلى
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: verb
Thesaurus:intellect: evaluation
Usage: occasionally

Forms

tammim Aalatammim AalY p تـَمّـِم عـَلى
yitammim Aalayitammim AalY imp يـِتـَمّـِم عـَلى

Meanings

ENcheckcheck verb

Similar words

EGtammim Aalatammim AalY verb تـَمّـِم عـَلى
MS'iAtamad AalaiicAtamad AalY verb إعتـَمـَد عـَلى
EGmarraAalamarr AalY verb مـَرّ عـَلى
MS'itmarran Aalaiictmarran AalY verb إتمـَرّ َن عـَلى
MS'iAtamad AalaiicAtamad AalY verb إعتـَمـَد عـَلى