Word details

Word: 'affae'aacffaeq  أفّا َق
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:character: honesty
Usage: occasionally

Forms

'affae'aacffaeq m أفّا َق
'affa'eenaacffaeqyn pl أفّا َقين

Meanings

ENliarliar noun

Similar words

MS'affae'aacffaeq noun أفّا َق
MS'ufuqiuucfuQy adjective أ ُفـُقي
EGfaaqid il'amalfaaQid iil-aacmal adjective فا َقـِد ا ِلأمـَل
EGdaefaA dareebadaefaA Darybaö noun دا َفـَع ضـَريبـَة
MSmuAaaqmuAaaQ adjective مـُعا َق