Word details

Word: Aala ilhaddAalY iil-Hadd  عـَلى ا ِلحـَدّ
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: adjective
Thesaurus:movement: location
Usage: occasionally

Forms

Aala ilhaddAalY iil-Hadd invar عـَلى ا ِلحـَدّ

Meanings

EN(on the) edge(on the) edge adjective
EN(on the) verge(on the) verge adjective

Similar words

EGAala ilhaddAalY iil-Hadd adjective عـَلى ا ِلحـَدّ
MS'illi baAdiiclly baAd adjective إلّي بـَعد
EGAala hasabAalY Hasab preposition عـَلى حـَسـَب
EGilli baAduhiil-ly baAd-uh determinant ا ِللي بـَعد ُه
EGAala nahyaAalY naeHyaö adverb عـَلى نا َحيـَة