Word details

Word: AaaridAaariD   عا َر ِض
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: verb
Thesaurus:influence: agree
Usage: regularly

Forms

AaaridAaariD p عا َر ِض
yiAaaridyiAaariD imp يـِعا َر ِض
muAaaridmuAaariD pass مـُعا َر ِض

Meanings

ENopposeoppose verb

Similar words

MSmuAaaridmuAaariD noun مـُعا َر ِض
MSmaAradmaAraD noun مـَعر َض
MSAaaridAaariD verb عا َر ِض
MSmaAradmaAraD noun مـَعر َض
MSmuAardamuAaarDaö noun مـُعا َرضـَة