Word details

Word: 'intibaaAiicnTibaaA  إنطـِبا َع
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:intellect: evaluation
Usage: occasionally

Forms

'intibaaAiicnTibaaA m إنطـِبا َع

Meanings

ENimpressionimpression noun

Similar words

MS'intibaaAiicnTibaaA noun إنطـِبا َع
EG'inbaeAiicnbaeA verb إنبا َع
MS'intibaehiicntibaeh noun إنتـِبا َه
EG'intachabiicntaKab verb إنتـَخـَب
MStaba'Tabaq noun طـَبـَق