Word details

Word: saAeed masrSaAyd maSr  صـَعيد مـَصر
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:society: region
Usage: occasionally

Forms

saAeed masrSaAyd maSr m صـَعيد مـَصر

Meanings

ENUpper EgyptUpper Egypt noun

Similar words

EGsaAeed masrSaAyd maSr noun صـَعيد مـَصر
EG'itsaadim maAaiictSaadim maAa verb إتصا َد ِم مـَعـَ
EG'itsaadimiictSaadim verb إتصا َد ِم
MSAiyd ilfushAiyd iil-fuSH noun عـِيد ا ِلفـُصح
EGmusraanmuSraan noun مـُصرا َن