Word details

Word: 'ardafada'aacrD faDaaC  أرض فـَضا َء
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:buildings: buildings
Usage: occasionally

Forms

'ardafada'aacrD faDaaC m أرض فـَضا َء

Meanings

ENplotplot noun

Similar words

EG'ardafada'aacrD faDaaC noun أرض فـَضا َء
MSraddafiAlradd fiAl noun ر َدّ فـِعل
MSAarad AalaAaraD AalY verb عـَر َض عـَلى
MSka'nafada'kaeycn faDaaC noun كا َئن فـَضا َء
MSAardazawaegAarD zawaeg noun عـَرض ز َوا َج