Word details

Word: faithfaith 
Notes: religion
Language: English
Element: noun
Thesaurus:spirit: religion
Usage: daily
Rank: 1783

Forms

faithfaith s
faithsfaiths pl

Meanings

MSdiyndiyn noun د ِين
EG'ieemaeniicymaen noun إيما َن

Similar words

ENfaithfaith noun
ENfaithfaith noun
ENfaithfulfaithful adjective
ENfather in lawfather in law noun
ENfatherfather noun