Word details

Word: 'aAadqaAad    قـَعـَد
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: verb
Thesaurus:movement: stand/stay/wait
Usage: daily

Forms

'aAadqaAad p قـَعـَد
yu'AadyuqAad imp يـُقعـَد
'aeAidqaeAid act قا َعـِد

Meanings

ENsitsit verb
ENsit downsit down verb

Similar words

MS'aeAidqaeAid participle قا َعـِد
EG'aAadqaAad verb قـَعـَد
EG'aAdit ilhamaemqaeAdiö iil-Hamaem noun قا َعد ِة ا ِلحـَما َم
MSqaaAidit ilbayanaetQaaAidiö iil-bayaenaet noun قا َعـِد ِة ا ِلبـَيا َنا َت
MSqaaAQaaA noun قا َع