Word details

Word: bangarbangar  بـَنجـَر
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:food: vegetables
Usage: occasionally

Forms

bangarbangar coll بـَنجـَر
bangaraayabangaraayaö f بـَنجـَرا َيـَة
bangaraatbangaraat pl بـَنجـَرا َت

Meanings

ENbeetrootbeetroot noun

Similar words

MSbangarbangar noun بـَنجـَر
EGguroobgurwb noun جـُروب
EGboonbwn noun بون
MStannooratannwraö noun تـَنّور َة
EGbashawrabashawraö noun بـَشـَور َة