Word details

Word: Abaa'aAbaaCaö  عبا َء َة
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:clothing: outer wear
Usage: occasionally

Forms

Abaa'aAbaaCaö f عبا َء َة
Aaba'aetAabaaCaet pl عـَبا َءا َت

Meanings

ENcloakcloak noun

Similar words

MSAbaa'aAbaaCaö noun عبا َء َة
MSAibaaraAibaaraö noun عـِبا َر َة
MSAibaaraAibaaraö noun عـِبا َر َة
MS'ibaedaiicbaedaö noun إبا َد َة
EGbaAatbaAat verb بـَعـَت