Word details

Word: kilokilo  
Notes: weight
Language: English
Element: noun
Thesaurus:quantity: measure

Forms

kilokilo s
kiloskilos pl

Meanings

EGkeelwkylw noun كيلو

Similar words

ENkilokilo noun
ENkioskkiosk noun
ENkilnkiln noun
ENlime kilnlime kiln noun
ENskillskill noun