Word details

Word: shaArazayiilleefshaAr zayy iil-lyf  شـَعر ز َيي ا ِلليف
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: noun
Thesaurus:people: attributes
Usage: occasionally

Forms

shaArazayiilleefshaAr zayy iil-lyf m شـَعر ز َيي ا ِلليف

Meanings

EN(coarse) hair(coarse) hair noun

Similar words

EGshaArazayiilleefshaAr zayy iil-lyf noun شـَعر ز َيي ا ِلليف
EG'itnarfiz Aala...iictnarfiz AalY... intransitive verb إتنـَرفـِز عـَلى٫٫٫
MSwalad gheer sharaAiwalad Gyr sharaAy noun و َلـَد غير شـَر َعي
EGiltihaeb fi zooriil-tihaeb fy zwr noun ا ِلتـِها َب في زور