Word details

Word: Aa'dAaqd  عـَقد
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:society: law
Usage: occasionally

Forms

Aa'dAaqd m عـَقد
Au'oodAuqwd pl عـُقود

Meanings

ENcontractcontract noun
ENinstrumentinstrument noun

Similar words

MSAa'd 'ieegaarAaqd iicygaar noun عـَقد إيجا َر
MSAa'dAaqd noun عـَقد
EGAoodAwd noun عود
EGAa'adAaqad verb عـَقـَد
EGAan'oodAanqwd noun عـَنقود