Word details

Word: baAdbaAD   بـَعض
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: determinant
Thesaurus:qualities: inclusion
Usage: daily

Forms

baAdbaAD  بـَعض

Meanings

ENsomesome determinant
ENamongamong preposition

Similar words

MSAala baAdAalY baAD preposition عـَلى بـَعض
EGganbabaAdganb baAD preposition جـَنب بـَعض
MSbaAdbaAD determinant بـَعض
EGmaAa baAdmaAa baAD adverb مـَع َ بـَعض
EGbaAdbaAD pronoun بـَعض