Verb details

Word:aimaim 
Meaning:saAasaAaa  سـَعا

Perfect

for actions that happened in the past

EnglishEgyptian
I aimed'ana saAeetaacnaa saAyt أنا َ سـَعيت
We aimed'ihna saAeenaiicHnaa saAynaa إحنا َ سـَعينا
You(m) aimed'inta saAeetiicnta saAyt إنت َ سـَعيت
You(f) aimed'inti saAeetiiicnti saAyty إنت ِ سـَعيتي
You(pl) aimed'intu saAeetuiicntoo saAytoo إنتوا سـَعيتوا
He/it(m) aimedhuwa saAahuwa saAaa هـُو َ سـَعا
She/it(f) aimedhiya saAithiya saAit هـِي َ سـَعـِت
They aimedhumma saAuhumma saAoo هـُمّ َ سـَعوا

Imperfect

used with modals (must, should, could, want to...

EnglishEgyptian
I might aimed'ana yimkin 'asAaaacnaa yimkin aacsAaa أنا َ يـِمكـِن أسعا
We might aimed'ihna yimkin nisAaiicHnaa yimkin nisAaa إحنا َ يـِمكـِن نـِسعا
You(m) might aimed'inta yimkin tisAaiicnta yimkin tisAaa إنت َ يـِمكـِن تـِسعا
You(f) might aimed'inti yimkin tisAiiicnti yimkin tisAy إنت ِ يـِمكـِن تـِسعي
You(pl) might aimed'intu yimkin tisAuiicntoo yimkin tisAoo إنتوا يـِمكـِن تـِسعوا
He/it(m) might aimedhuwa yimkin yisAahuwa yimkin yisAaa هـُو َ يـِمكـِن يـِسعا
She/it(f) might aimedhiya yimkin tisAahiya yimkin tisAaa هـِي َ يـِمكـِن تـِسعا
They might aimedhumma yimkin yisAuhumma yimkin yisAoo هـُمّ َ يـِمكـِن يـِسعوا

Bi-Imperfect

for actions happening now and habitual actions

EnglishEgyptian
I aimed'ana basAaaacnaa basAaa أنا َ بـَسعا
We aimed'ihna binisAaiicHnaa binisAaa إحنا َ بـِنـِسعا
You(m) aimed'inta bitisAaiicnta bitisAaa إنت َ بـِتـِسعا
You(f) aimed'inti bitisAiiicnti bitisAy إنت ِ بـِتـِسعي
You(pl) aimed'intu bitisAuiicntoo bitisAoo إنتوا بـِتـِسعوا
He/it(m) aimedshuwa biyisAahuwa biyisAaa هـُو َ بـِيـِسعا
She/it(f) aimedshiya bitisAahiya bitisAaa هـِي َ بـِتـِسعا
They aimedhumma biyisAuhumma biyisAoo هـُمّ َ بـِيـِسعوا

Ha-Imperfect

for actions that will happen in the future

EnglishEgyptian
I will aimed'ana hasAaaacnaa hasAaa أنا َ هـَسعا
We will aimed'ihna hanisAaiicHnaa hanisAaa إحنا َ هـَنـِسعا
You(m) will aimed'inta hatisAaiicnta hatisAaa إنت َ هـَتـِسعا
You(f) will aimed'inti hatisAiiicnti hatisAy إنت ِ هـَتـِسعي
You(pl) will aimed'intu hatisAuiicntoo hatisAoo إنتوا هـَتـِسعوا
He/it(m) will aimedhuwa hayisAahuwa hayisAaa هـُو َ هـَيـِسعا
She/it(f) will aimedhiya hatisAahiya hatisAaa هـِي َ هـَتـِسعا
They will aimedhumma hayisAuhumma hayisAoo هـُمّ َ هـَيـِسعوا

Imperative

telling somebody to do something

EnglishEgyptian
You(m) aimed!'isAaiicsAaa إسعا
You(f) aimed!'isAiiicsAy إسعي
You(pl) aimed!'isAuiicsAoo إسعوا