Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

ENappleapple n  
MStuffaehtuffaeH n  
تـُفّا َح
ENapricotapricot n 
MSmishmishmishmish n 
مـِشمـِش
ENbananabanana n  
MSmoozmwz n  
موز
ENbunchbunch n bananas
EGsubaataSubaaTaö n 
صـُبا َطـَة
ENbunchbunch n grapes
EGAin'oodAinqwd n 
عـِنقود
ENcantaloupecantaloupe n 
EGkantaloobkantalwb n 
كـَنتـَلوب
ENcape gooseberrycape gooseberry n 
EGharankashHarankash n 
حـَر َنكـَش
ENcherrycherry n 
EGkireezkiryz n 
كـِريز
ENdatedate n fresh 
MSbalahbalaH n  
بـَلـَح
ENdatesdates n dried
MStamrtamr n 
تـَمر
ENdoom palmdoom palm n Hyphaene thebaica
MSdoomdwm n 
دوم
ENfigfig n 
MSteentyn n 
تين
ENfruitfruit n  
MSfakhafaekhaö n  
فا َكهـَة
ENgrapegrape n 
MSAinabAinab n 
عـِنـَب
ENgrapefruitgrapefruit n 
MSgirib firootgirib firwt n 
جـِر ِب فـِروت
ENguavaguava n  
MSgawaefagawaefaö n  
جـَوا َفـَة
ENjuicejuice n  
MSAaseerAaSyr n  
عـَصير
ENlemonlemon n  
EGlaymoonlaymwn n  
لـَيمون
ENlemonlemon n large
MSturungturung n 
تـُر ُنج
EGlaymoon 'ieetaalilaymwn iicyTaaly n 
لـَيمون إيطا َلي
ENlemonlemon n small, local
EGlaymoon baladilaymwn balady n 
لـَيمون بـَلـَدي
ENloquatloquat n 
EGbashmalabashmalaö n 
بـَشمـَلـَة
MS'iskadnyaiicskadnyaa n 
إسكـَدنيا
ENmandarinmandarin n orange
MSyoosfiywsfy n 
يوسفي
ENmangomango n  
MSmangwmaengw n  
ما َنجو
ENmelonmelon n 
MSshammaemshammaem n 
شـَمّا َم
ENmulberrymulberry n 
MStoottwt n 
توت
ENorangeorange n  
EGburtu'aanburtuqaan n  
بـُرتـُقا َن
MSburtuqaalburtuQaal n  
بـُرتـُقا َل
ENpapayapapaya n 
MSbabaayabaabaayaa n 
با َبا َيا
ENpeachpeach n  
MSchoochKwK n  
خوخ
ENpearpear n 
EGkummitrakummitrY n 
كـُمّـِترى
ENpeelpeel n 
MS'ishrqishr n 
قـِشر فا َكهـَة
ENpersimmonpersimmon n 
EGkaakakaakaa n 
كا َكا فا َكهـَة
ENpineapplepineapple n 
MS'ananaesaacnaenaes n 
أنا َنا َس
ENpippip n  
EGnawanawY n just used for dates 
نـَوى
MSbizrbidhr n 
بـِذر
ENplumplum n 
MSbar'oo'barqwq n 
بـَرقوق
ENpomegranatepomegranate n  
EGrummaanrummaan n  
ر ُمّا َن
ENprickly pearprickly pear n 
MSteen shookityn shwky n 
تين شوكي
ENpruneprune n 
EG'arasyaqaraaSyaa n 
قـَرا َصيا
ENraisinraisin n 
MSzibeebzibyb n 
ز ِبيب
ENraspberryraspberry n 
MStoot ilAardtwt iil-Aard n 
توت ا ِلعـَرد
ENrindrind n 
MS'ishrqishr n 
قـِشر فا َكهـَة
ENriperipe adj 
MSmistiwimistiwy adj 
مـِستـِوي فا َكهـَة
MSnaadignaaDig adj 
نا َضـِج فا َكهـَة
ENripenripen v  
MS'istawaiicstawY v  
إستـَوى
MSnadagnaDag v  
نـَضـَج
ENseedless grapesseedless grapes n 
EGAinab banaetiAinab banaety n 
عـِنـَب بـَنا َتي
ENsegmentsegment n fruit
EGfassfaSS n 
فـَصّ فـَكهـَة
ENskinskin n fruit
MS'ishrqishr n 
قـِشر فا َكهـَة
ENstrawberrystrawberry n  
MSfarawlafaraawlaö n  
فـَرا َولـَة
ENsultanasultana n 
EGzibeeb 'iswidzibyb iicswid n 
ز ِبيب إسو ِد
MSzibeeb ilkishmishzibyb iil-kishmish n 
ز ِبيب ا ِلكـِشمـِش
ENtamarindtamarind n 
EGtamrahinditamr hindy n 
تـَمر هـِندي
ENtangerinetangerine n 
MSyoosfiywsfy n 
يوسفي
EGyoostafandiywstafandy n 
يوستـَفـَندي
ENwater melonwater melon n 
MSbatteechbaTTyK n 
بـَطّيخ