Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

ENbe too hastybe too hasty vi  
(be too) hasty(be too) hasty inf
(was too) hasty(was too) hasty p
EG'itsarraAiictsarraA vi  
إتسـَرّ َع
'itsarraAiictsarraA p
إتسـَرّ َع
yitsarraAyitsarraA imp
يـِتسـَرّ َع
mutasarraAmutasarraA pass
مـُتـَسـَرّ َع
ENin a hurryin a hurry adj  
(in a) hurry(in a) hurry 
MSmistaAgilmistaAgil adj  
مـِستـَعجـِل مـَشغول
mistaAgilmistaAgil m
مـِستـَعجـِل
mistaAgilamistaAgilaö f
مـِستـَعجـِلـَة
mistaAgileenmistaAgilyn pl
مـِستـَعجـِلين
ENabruptabrupt adj sudden
abruptabrupt 
MSmufaegi'mufaegiyc adj 
مـُفا َجـِئ
mufaegi'mufaegiyc m
مـُفا َجـِئ
mufag'amufaegycaö f
مـُفا َجئـَة
mufaegi'eenmufaegiycyn pl
مـُفا َجـِئين
ENexpressexpress adj 
expressexpress 
MSsareeAsaryA adj  
سـَريع
sareeAsaryA m
سـَريع
sareeAasaryAaö f
سـَريعـَة
suraaAsuraaA pl
سـُرا َع
'asraAaacsraA comp
أسر َع
ENexpressexpress v  
expressexpress inf
expressedexpressed p
expressedexpressed pass
MSAabbar AanAabbar Aan v  
عـَبّـَر عـَن
Aabbar AanAabbar Aan p
عـَبّـَر عـَن
yiAabbar AanyiAabbar Aan imp
يـِعـَبّـَر عـَن
muAabbirmuAabbir pass
مـُعـَبّـِر
ENfastfast adj quick
fastfast 
MSsareeAsaryA adj  
سـَريع
sareeAsaryA m
سـَريع
sareeAasaryAaö f
سـَريعـَة
suraaAsuraaA pl
سـُرا َع
'asraAaacsraA comp
أسر َع
ENfastfast adv  
fastfast 
MSbisurAabi-surAaö adv  
ب ِسـُرعـَة أوا َم
bisurAabi-surAaö 
ب ِسـُرعـَة
ENfasterfaster comp  
fasterfaster 
MS'asraAaacsraA comp  
أسر َع
'asraAaacsraA 
أسر َع
ENget a move on!get a move on! expr 
get a move on!get a move on! 
EGhazza biydaanakhazzaö biyDaanak expr  Impolite
هـَزّ َة بـِيضا َنـَك
hazza biydaanakhazzaö biyDaanak 
هـَزّ َة بـِيضا َنـَك
EGhizzanafsakhizz nafs-ak expr 
هـِزّ نـَفس َك
hizzanafsakhizz nafs-ak m
هـِزّ نـَفس َك
hizzi nafsikhizzy nafs-ik f
هـِزّي نـَفس ِك
ENgraduallygradually adv 
graduallygradually 
EGbishweeshbishwysh adv  
بـِشويش
bishweeshbishwysh 
بـِشويش
ENhastehaste n 
hastehaste invar
EGAiglAigl n 
عـِجل تـَسـَرّ َع
AiglAigl m
عـِجل
ENhurryhurry v rush  
hurryhurry inf
hurriedhurried p
hurriedhurried pass
EG'istaAgiliicstaAgil vi   
إستـَعجـِل
'istaAgiliicstaAgil p
إستـَعجـِل
yistaAgilyistaAgil imp
يـِستـَعجـِل
mistaAgilmistaAgil pass
مـِستـَعجـِل
ENinstantinstant n saryA
instantinstant s
instantsinstants pl
MSsareeAsaryA adj  
سـَريع
sareeAsaryA m
سـَريع
sareeAasaryAaö f
سـَريعـَة
suraaAsuraaA pl
سـُرا َع
'asraAaacsraA comp
أسر َع
ENpromptprompt v  
promptprompt inf
promptedprompted p
promptedprompted pass
MSshaggaAshaggaA v  
شـَجّـَع
shaggaAshaggaA p
شـَجّـَع
yishaggaAyishaggaA imp
يـِشـَجّـَع
ENpromptprompt adj 
promptprompt 
MSmin gheer 'ibta'min Gyr iicbTaaC adj 
مـِن غير إبطا َء
min gheer 'ibta'min Gyr iicbTaaC 
مـِن غير إبطا َء
ENquickquick adj  
quickquick 
MSsareeAsaryA adj  
سـَريع
sareeAsaryA m
سـَريع
sareeAasaryAaö f
سـَريعـَة
suraaAsuraaA pl
سـُرا َع
'asraAaacsraA comp
أسر َع
ENquicklyquickly adv  
quicklyquickly 
MSbisurAabi-surAaö adv  
ب ِسـُرعـَة أوا َم
bisurAabi-surAaö 
ب ِسـُرعـَة
EG'awaemaacwaem adv 
أوا َم ب ِسـُر َعـَة
'awaemaacwaem 
أوا َم
ENrapidrapid adj 
rapidrapid 
MSsareeAsaryA adj  
سـَريع
sareeAsaryA m
سـَريع
sareeAasaryAaö f
سـَريعـَة
suraaAsuraaA pl
سـُرا َع
'asraAaacsraA comp
أسر َع
ENrapidlyrapidly adv 
rapidlyrapidly 
MSbisurAabi-surAaö adv  
ب ِسـُرعـَة أوا َم
bisurAabi-surAaö 
ب ِسـُرعـَة
ENrushrush n 
rushrush invar
EG'istaAgaeliicstaAgael n 
إستـَعجا َل
'istaAgaeliicstaAgael m
إستـَعجا َل
MSAagalaAagalaö n 
عـَجـَلـَة ب ِسـُر َعـَة
AagalaAagalaö f
عـَجـَلـَة
ENrushrush v  
rushrush inf
rushedrushed p
rushedrushed pass
MSsarraAsarraA v  
سـَرّ َع
sarraAsarraA p
سـَرّ َع
yisarraAyisarraA imp
يـِسـَرّ َع
EG'itsarraAiictsarraA vi  
إتسـَرّ َع
'itsarraAiictsarraA p
إتسـَرّ َع
yitsarraAyitsarraA imp
يـِتسـَرّ َع
mutasarraAmutasarraA pass
مـُتـَسـَرّ َع
ENslowslow adj 
slowslow 
MSbatee'baTyC adj 
بـَطيء
batee'baTyC m
بـَطيء
batee'abaTyycaö f
بـَطيئـَة
butabuTaa pl
بـُطا
batee'eenbaTyycyn pl
بـَطيئين
ENslow downslow down v  
slow downslow down inf
slowed downslowed down p
slowed downslowed down pass
EGhaddahaddY v  
هـَدّى ب ِا ِلرا َحـَة
haddahaddY p
هـَدّى
yihaddiyihaddy imp
يـِهـَدّي
ENslow down!slow down! expr 
slow down!slow down! 
EGAala mahlakAalY mahl-ak expr 
عـَلى مـَهل َك
Aala mahlakAalY mahl-ak 
عـَلى مـَهل َك
ENslowlyslowly adv  
slowlyslowly 
MSrweedan rweedanrwydaeN rwydaeN adv saudi 
رويداً َ رويداً َ
rweedan rweedanrwydaeN rwydaeN 
رويداً َ رويداً َ
EGbiilraahabi-iil-raaHaö adv  
ب ِا ِلرا َحـَة بـِشويش
biilraahabi-iil-raaHaö 
ب ِا ِلرا َحـَة
EGbishweeshbishwysh adv  
بـِشويش
bishweeshbishwysh 
بـِشويش
ENslownessslowness n 
slownessslowness 
MSbata'baTaaC n 
بـَطا َء
bata'baTaaC m
بـَطا َء
MSbut'buTC n 
بـُطء
but'buTC 
بـُطء
ENspeedspeed n  
speedspeed s
speedsspeeds pl
MSsurAasurAaö n  
سـُرعـَة
surAasurAaö f
سـُرعـَة
surAaatsurAaat pl
سـُرعا َت
ENsuddensudden adj  
suddensudden 
MSfugae'ifugaeycy adj 
فـُجا َئي
fugae'ifugaeycy m
فـُجا َئي
fugae'iyyafugaeyciyyaö f
فـُجا َئـِييـَة
fugae'iyyafugaeyciyyaö pl
فـُجا َئـِييـَة
MSmufaegi'mufaegiyc adj 
مـُفا َجـِئ
mufaegi'mufaegiyc m
مـُفا َجـِئ
mufag'amufaegycaö f
مـُفا َجئـَة
mufaegi'eenmufaegiycyn pl
مـُفا َجـِئين
MSfag'aafagaacaö adj  
فـَجأ َة
fag'aafagaacaö 
فـَجأ َة
ENsuddennesssuddenness adj 
suddennesssuddenness 
EGbadeehibadyhy adj 
بـَديهي
badeehibadyhy m
بـَديهي
badeehiyyabadyhiyyaö f
بـَديهـِييـَة
budaehbudaeh pl
بـُدا َه