Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

ENaccelerator pedalaccelerator pedal n 
EGbaddael banzeenbaddael banzyn n 
بـَدّا َل بـَنزين
ENaxleaxle n 
MSmahwarmaHwar n 
مـَحو َر عـَر َبـِيـَة
ENbatterybattery n car 
MSbattaariyyabaTTaariyyaö n  
بـَطّا َر ِييـَة
ENbonnetbonnet n of car
EGkabbootkabbwt n 
كـَبّوت عـَر َبـِيـَة
ENbootboot n of car
MSshantashanTaö n 
شـَنطـَة عـَر َبـِيـَة
ENbrakebrake n  
MSfaraamilfaraamil n no singular 
فـَرا َمـِل
ENbrake cablebrake cable n 
EGteel faraamiltyl faraamil n 
تيل فـَرا َمـِل كـَبل
ENbrake padbrake pad n 
EGwasaedil faraamilwasaedil faraamil n 
و َسا َد ِل فـَرا َمـِل
ENbumperbumper n 
EG'iksidaamiickSidaam n 
إكصـِدا َم
EGrafrafrafraf n 
ر َفر َف
ENclutchclutch n on car
EGdibriyaejdibriyaej n 
د ِبر ِيا َچ
ENcrank casecrank case n 
EGAalbit karankAalbiö karank n 
عـَلبـِة كـَر َنك
ENcrankshaftcrankshaft n 
EGAamood karankAamwd karank n 
عـَمود كـَر َنك
UScruisecruise v drive around  
MSlafflaff v   
لـَفّ عـَر َبـِيـَة
ENdrivingdriving n 
EGsiwaa'asiwaaqaö n 
سـِوا َقـَة
ENexhaust pipeexhaust pipe n 
EGshakmaenshakmaen n 
شـَكما َن
ENflat tyreflat tyre n 
EGAagala naymaAagalaö naeymaö n 
عـَجـَلـَة نا َيمـَة
ENgeargear n 
EGtirstirs n 
تـِرس تـَعشـِق ا ِلتـِروس
ENgear levergear lever n 
EGfiteesfitys n 
فـِتيس
EGghiyaarGiyaar n 
غـِيا َر
ENgearboxgearbox n 
EGsandoo' tiroosSandwq tirws n 
صـَندوق تـِروس
ENheadlightheadlight n 
EGfanoos Aarabiyyafanws Aarabiyyaö n 
فـَنوس عـَر َبـِييـَة
EGkashshaefkashshaef n 
كـَشّا َف عـَر َبـِيـَة
UShoodhood n car
EGkabbootkabbwt n 
كـَبّوت عـَر َبـِيـَة
ENhornhorn n car
EGkalakskalaks n 
كـَلـَكس
ENhubcaphubcap n 
EGtaasaTaasaö n 
طا َسـَة عـَر َبـِيـَة
ENignition keyignition key n 
EGmuftaeh ilkoontaktmuftaeH iil-kwntakt n 
مـُفتا َح ا ِلكونتـَكت
ENignition switchignition switch n 
MSmuftaeh il'ishAaelmuftaeH iil-iicshAael n 
مـُفتا َح ا ِلإشعا َل
ENindicatorindicator n 
MS'ishaaraiicshaaraö n 
إشا َر َة عـَر َبـِيـَة
ENpistonpiston n 
MSbistoonbistwn n 
بـِستون
MSmakbasmakbas  
مـَكبـَس
ENpiston ringpiston ring n 
EGbinz ilbistoonbinz iil-bistwn n 
بـِنز ا ِلبـِستون
MShala'a ilmakbasHalaqaö iil-makbas n 
حـَلـَقـَة ا ِلمـَكبـَس
ENpointspoints n car ignition
EG'ablateenaacblaetyn n 
أبلا َتين
ENradiatorradiator n 
EGradyateerradyaetyr n 
ر َديا َتير
ENreverse gearreverse gear n 
EGmarshadayrmarshadayr n 
مـَرشـَد َير
ENrimrim n of wheel
EGjantjanT n 
چـَنط
ENroof rackroof rack n car
MSshabakashabakaö n 
شـَبـَكـَة عـَر َبـِيـَة
ENseat beltseat belt n 
MShizaem 'amaenHizaem aacmaen n 
حـِزا َم أما َن
ENshock absorbershock absorber n 
EGmusaeAidmusaeAid n 
مـُسا َعـِد عـَر َبـِيـَة
ENsluggishsluggish adj car
MStaAbaentaAbaen part 
تـَعبا َن عـَر َبـِيـَة
ENspare tyrespare tyre n 
EG'istibniicstibn n 
إستـِبن
ENspark plugspark plug n 
MSboojeehbwjyh n from french: bougie
بوچيه
ENspeedometerspeedometer n 
EG'ambeer surAaaacmbyr surAaö n 
أمبير سـُرعـَة
ENstarterstarter n ignition
EGbidawwar ilAarabiyyabidawwar iil-Aarabiyyaö n 
بـِد َوّ َر ا ِلعـَر َبـِييـَة
ENsteering columnsteering column n 
EGAumood diriksiyoonAumwd diriksiywn n 
عـُمود د ِر ِكسـِيون
ENtransmission shafttransmission shaft n 
EGAamood kirdaenAamwd kirdaen n 
عـَمود كـِردا َن
ENwindscreenwindscreen n 
EGbarabreezbarabryz n 
بـَر َبريز
ENwindscreen wiperwindscreen wiper n 
MSmassaehamassaeHaö n 
مـَسّا َحـَة عـَر َبـِيـَة