Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

EGba'aelabaqaelaö n 
بـَقا َلـَة أكل
ENgroceriesgroceries n 
EGba''aelbaqqael n  
بـَقّا َل مـَحـَل
ENshopshop n  
ENgrocerygrocery n shop
USgrocery storegrocery store n 
EGboostabwstaö n 
بوستـَة
ENpost officepost office n 
MStikiyyatikiyyaö n turkish Archaic
تـِكـِييـَة نـِز ِل في دير
ENhospicehospice n 
ENpoorhousepoorhouse n  Archaic
ENasylumasylum n hospice
MStikiyyatikiyyaö n 
تـِكـِييـَة سوق
ENmarketmarket n  
MShadaanaHaDaanaö n nursery
حـَضا َنـَة
ENnurserynursery n for children
ENcrechecreche n 
ENkindergartenkindergarten n 
MShaqlabitroolHaQl bitrwl n 
حـَقل بـِترول
ENoil fieldoil field n 
EGjeemjym n  
چيم
ENgymgym n  
MSdaar il'aeetaemdaar iil-aacytaem n 
دا َر ا ِلأيتا َم
ENorphanageorphanage n 
MSroodarwDaö n 
روضـَة
ENkindergartenkindergarten n 
MSroodit atfaalrwDiö aaTfaal n 
روضـِة ا َطفا َل
ENkindergartenkindergarten n 
MSsath ilmaktabsaTH iil-maktab n 
سـَطح ا ِلمـَكتـَب
ENdesktopdesktop n 
MSsintraalsintraal n  
سـِنترا َل
ENcall centrecall centre n  
MSstoodiywstwdiyw n 
ستود ِيو
ENstudiostudio n 
MSsoobirmarkitswbirmaarkit n  
سوبـِرما َركـِت
ENsupermarketsupermarket n  
MSsoo'swq n  
سوق
ENmarketmarket n  
EGsharikit siyaehasharikiö siyaeHaö n 
شـَر ِكـِة سـِيا َحـَة
ENtravel agencytravel agency n 
MSsaydaliyyaSaydaliyyaö n  
صـَيد َلـِييـَة
ENpharmacypharmacy n  
EGAarabiyit zibaelaAarabiyiö zibaelaö n 
عـَر َبـِيـِة ز ِبا َلـَة
ENgarbage truckgarbage truck n 
MSAiyaedaAiyaedaö n 
عـِيا َد َة
ENclinicclinic n 
ENsurgerysurgery n premises
ENpracticepractice n medical
MSfurnfurn n  
فـُرن خـَبّا َز
ENbakerybakery n  
MSfundu'funduq n  
فـُند ُق
ENhotelhotel n  
MS'ahwaqahwaö n  
قـَهو َة مـَحـَل
ENcafecafe n 
ENcoffee shopcoffee shop n  
EGkushkkushk n 
كـُشك
ENkioskkiosk n 
EGlookandalwkandaö n  
لوكـَند َة
ENhotelhotel n  
ENguest houseguest house n  
MSmahallmaHall n  
مـَحـَلّ بـَيا َع
ENshopshop n  
ENstorestore n shop 
MSmahallahaywanaetmaHall Haywaenaet n 
مـَحـَلّ حـَيوا َنا َت
ENpet shoppet shop n  
EGmahal bidaaAa mustAamilamaHal bi-DaaAaö mustAamilaö n 
مـَحـَل ب ِضا َعـَة مـُستعـَمـِلـَة
ENsecond hand shopsecond hand shop n 
MSmaraefi'maraefiq n 
مـَرا َفـِق
ENfacilityfacility n 
MSmasnaAmaSnaA n 
مـَصنـَع
ENfactoryfactory n 
ENworksworks n factory
EGmatbaAamaTbaAaö n 
مـَطبـَعـَة
ENpresspress n print shop
MSmaAmalmaAmal n 
مـَعمـَل
ENlaboratorylaboratory n 
EGmaghsalamaGsalaö n 
مـَغسـَلـَة
ENlaundrylaundry n business
EGmakaen ilAamalmakaen iil-Aamal n 
مـَكا َن ا ِلعـَمـَل
ENworkstationworkstation n 
MSmaktabmaktab n  
مـَكتـَب شـُغل
ENofficeoffice n  
ENbureaubureau n office
MSmaktabamaktabaö n  
مـَكتـَبـَة بيع كـُتـُب
ENbookshopbookshop n  
MSmaktabamaktabaö n 
مـَكتـَبـَة إستـِلا َف كـُتـُب
ENlibrarylibrary n 
MSmaktabamaktabaö n 
مـَكتـَبـَة مـَحـَل قـَرطا َسـَيـَة
ENstationery storestationery store n 
MSmaktab ilbareedmaktab iil-baryd n 
مـَكتـَب ا ِلبـَريد
ENpost officepost office n 
MSmaktab 'isti'baelmaktab iicstiqbael n 
مـَكتـَب إستـِقبا َل
ENreceptionreception n desk
EGmaktab tasgeelmaktab tasgyl n 
مـَكتـَب تـَسجيل
ENregistry officeregistry office n 
EGmalg'a 'aeetaemmalgaac aacytaem n 
مـَلجأ أيتا َم
ENorphanageorphanage n 
MSmangammangam n 
مـَنجـَم
ENminemine n mineral
MSmustashfamustashfY n  
مـُستـَشفى
ENhospitalhospital n  
EGmoollmwll n  
مولّ
USmallmall n shopping 
MSwarshawarshaö n  
و َرشـَة
ENgaragegarage n workshop
ENworkshopworkshop n