Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

EG'astikaacstik n 
أستـِك توكـَة
ENrubber bandrubber band n 
EG'asteekaaacstykaö n 
أستيكـَة
ENerasereraser n rubber
ENrubberrubber n eraser
EG'aklaseeraacklasyr n 
أكلـَسير
ENring binderring binder n 
MS'ela katbaeelaö kaetbaö n 
آلـَة كا َتبـَة
ENtypewritertypewriter n 
MSbarraeyabarraeyaö n 
بـَرّا َيـَة
ENpencil sharpenerpencil sharpener n 
ENpencil sharpenerpencil sharpener n 
EGbarabarY v  
بـَرى شـَحّـَذ
ENsharpensharpen v pencil 
EGbashawrabashawraö n 
بـَشـَور َة
ENerasereraser n blackboard
EGtu''aelit wara'tuqqaeliö waraq n 
تـُقّا َلـِة و َر َق
ENpaperweightpaperweight n 
MSchatamKatam v  
خـَتـَم
ENstampstamp v  
EGchattaemaKattaemaö n 
خـَتّا َمـَة
ENstamp padstamp pad n 
EGcharraamaKarraamaö n 
خـَرّا َمـَة
ENhole punchhole punch n 
EGchaenaKaenaö n 
خا َنـَة و َر َقـَة
ENsquared papersquared paper n 
MSdabbaesadabbaesaö n 
د َبّا َسـَة
ENstaplerstapler n 
EGdabboos dabbaesadabbws dabbaesaö n 
د َبّوس د َبّا َسـَة
ENstaplestaple n 
EGdabboos rasmdabbws rasm n 
د َبّوس ر َسم
ENdrawing pindrawing pin n 
MSduseehdusyh n 
د ُسيه
ENfilefile n folder 
MSsabboorasabbwraö n 
سـَبّور َة
ENblackboardblackboard n 
MSshahhazshaHHadh v  
شـَحّـَذ
ENsharpensharpen v pencil 
EGshanoonshaenwn n 
شا َنون
ENfiling cabinetfiling cabinet n 
MStabasheerTabaeshyr n 
طـَبا َشير
ENchalkchalk n 
MSzarfZarf n 
ظـَرف مـُغـَلّـَف
ENenvelopeenvelope n 
MS'alam gaffqalam gaeff n 
قـَلـَم جا َفّ
ENpenpen n ball point
ENbirobiro n 
EGkartkaart n  
كا َرت
ENcardcard n  
EGkilibskilibs n 
كـِلـِبس
ENclipclip n stationery
EGkilibs wara'kilibs waraq n 
كـِلـِبس و َر َق
ENpaper clippaper clip n 
EGmabsoommabSwm adj 
مـَبصوم
ENstampedstamped adj 
MSmassaehamassaeHaö n 
مـَسّا َحـَة أستيكـَة
ENerasereraser n rubber
MSmassaehamassaeHaö n 
مـَسّا َحـَة سـَبّور َة
ENerasereraser n blackboard
MSma'lamamaqlamaö n 
مـَقلـَمـَة
ENpencil casepencil case n 
MSmalaffmalaff n  
مـَلـَفّ
ENfilefile n folder 
ENfolderfolder n